Escoltisme i Guiatge a la xarxa

"Estimats escoltes:
...Recordeu bé que aquests mots seran els últims que sentireu de mi. He tingut una vida molt feliç, i voldria que també la tinguéssiu cada u de vosaltres. Jo crec que Déu ens posà en aquest món tan bell per a ser feliços i gaudir de la vida. La felicitat no s´obté pas fent-se ric, ni tan sols reeixint en la carrera, satisfent tots els gustos. Un pas cap a la felicitat és fer-vos sans i forts mentre sou nois, perquè pogueu ésser útils i, per tant, gaudir de la vida quan sigueu homes. L´estudi de la natura us demostrarà quantes belleses i maravelles ha posat Déu en el món que gaudiu. Acontenteu-vos amb el que hàgiu aconseguit i feu tot el possible per a conservar-ho. Mireu el cantó bo de les coses, i no pas el dolent. Però el camí autèntic per a arribar a la felicitat és fen feliç a l´altra gent. Procureu deixar aquest món una mica millor de com l´heu trobat, i quan us arribi l´hora de la mort, podreu morir feliços pensant que no heu malgastat el temps, sinó que heu fet tot el que heu pogut. Estigueu "Sempre a punt" per a viure feliços, sigueu fidels sempre a la vostra Promesa escolta -àdhuc quan ja no sigueu nois- i Déu us hi ajudarà.
El vostre amic."
BADEN-POWELL I GILWELL


Escoltisme i Guiatge en el Món.

* Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM)
*Associació Mundial de Noies Guies i Noies Escoltes (WAGGGS)
*Conferència Internacional Catòlica d´Escoltisme (CICS)
*Conferència Internacional Catòlica de Guiatge (CICG)

W.O.S.M.

W.A.G.G.G.S.


Escoltisme i Guiatge a l´Estat Espanyol.

* Federació Catalana d´Escoltisme i Guiatge (FCEG)
* Movimiento Scout Católico (mSc)
* Scouts de España (ASDE)

Escoltisme i Guiatge a Espanya

escut mSc

scouts d´Espanya


Escoltisme i Guiatge a Catalunya.

*Federació Catalana d´Escoltisme i Guiatge (FCEG)

escut FCEG

escut MEG

escut escoltes catalans

acció escolta de Catalunya.


Altres Associacions Escoltes a Catalunya:

CMS - Centre Marista d´eScoltes.

GSE - Guies i Scouts d´Europa a Catalunya.


PROMESA ESCOLTA

Jo ... pel meu honor i amb la gràcia de Déu
prometo fer tot el que pugui
per complir els meus deures envers Déu i la Pàtria
per ajudar tothora l´altra gent
per obeir la Llei Escolta.


LLEI ESCOLTA

Escoltes i Guies
ens esforcem a merèixer confiança i fem confiança a tothom.
vivim la nostra fe i respectem les conviccions dels altres.
aprenem a ser útils i a fer servei.
som germans de tothom i treballem per la pau.
som fidels al nostre país i ens sentim ciutadans del món.
defensem la natura i protegim la vida.
aprenem a viure en equip i tot ho fem entre tots.
som decidits i afrontem les dificultats sense por.
estimem el treball i volem fer bé les coses.
aprenem a estimar i a jugar net.


PREGÀRIA ESCOLTA

Senyor Jesús,
que vinguèreu al món per salvar els homes
i ensenyar-los de ser bons i de fer el bé,
ensenyeu-nos de ser sempre generosos,
d´estimar-vos i servir-vos com vós mereixeu,
d´estimar i servir els altres per amor a vós,
d´estimar i servir la pàtria més que a nosaltres mateixos,
d´ajudar els seus fills a tractar-se amb cor de germans,
de no tenir por de cap esforç ni sacrifici pel bé dels altres,
de donar-nos sense miraments,
de treballar no pensant en el repòs i en el plaer,
i de no cercar altra recompensa,
sinó la de saber que fem sempre la vostra santa voluntat.
Amén.


BROWNSEA - La botiga de l´escoltisme i el guiatge.

Canal # cau (Xat Escolta).

La pàgina escolta d´en Jou

fjs - Fundació Josep Sans - Per l´escoltisme i el guiatge català.


Antics i Amics de ME/GSJC.

anticsescoltes@fundaciojsans.cat

Àudio Activat:
*La Santa Espina.


© Copyright La web d´en Jordi - Tots els drets reservats 2000 - 2022